ceo

Dr.Susheela.B, I.A.S
Chief Executive Officer,
Zilla Panchayath, Dharwad

Today :25/01/2021


web counter
Website Hits
Information of Dharwad District MLCs
Sl.No
Name of MLC
Constituency
Photo

1

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

(JD-S)

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

2

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ

(INC)

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

1

3

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ

(BJP)

ಪದವೀದರರ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

4

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ

(BJP)

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

1

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer 8 or higher versions @ 1024 x 768 screen size